مجموعه فرهنگی و هنری فرتاک به هنرجویان عزیز پس از اتمام هر دوره گواهی نامه معتبری مبنی بر گذراندن کامل دوره مورد نظر اعطا خواهد کرد.