مجله فرهنگی و هنری فرتاک درنظر دارد بصورت گاهنامه مجله ضمیمه ای بصورت الکترونیکی برای مقطع کودک و نوجوان منتشر کرده و در زمینه آموزش مباحث فرهنگی و هنری بصورت مجازی و همچنین حضوری و گزینشی فعالیت داشته باشد.